Adam Mcpherson

Adam Mcpherson


PDGA #: 83046

Hometown: Canton, MI

Bag Type: Octothorpe

Putters: Electron proxy (putting)
Plasma proxy
Electron entropy
Neutron entropY

Mid-Ranges: Electron matrix
Proton axis
Neutron matrix
Neutron prism pyro

Drivers:

Fairways
Neutron drift x2
Neutron volt x2
Neutron tesla

Drivers
Plasma fireball
Neutron Photon
Neutron Delerium
Neutron teleport
Neutron octane
Neutron trace
Neutron insanity

Favorite Course: Maple Hill

InstagramFacebook: